Privacy


De aandacht voor privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens vindt Mediawijs in de kinderopvang (hierna “wij”) erg belangrijk. In de digitale wereld waarin wij leven is het delen van gegevens steeds gemakkelijker geworden en is het van belang dat uw gegevens worden beschermd tegen misbruik.  Hier is ook speciale Europese wetgeving voor gemaakt. In Nederland is dit bekend als de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy protocol beschrijven wij hoe wij voldoen aan deze regelgeving en hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.


Wie zijn wij?

De website Mediawijsindekinderopvang.nl is een initiatief van de samenwerkende zelfstandig Mediacoaches Johanne van Kempen en Wendy Zenden. Mediawijsindekinderopvang staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel omdat het geen juridische entiteit betreft. De mediacoaches achter Mediawijsindekinderopvang.nl staan wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met hun eigen ondernemingen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres, geboortedatum, foto’s, werkgever, functie, IP-adres, activiteiten op onze website enz. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer wij over deze persoonsgegevens beschikken, moeten wij daar zorgvuldig mee omgaan.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij (direct of indirect) een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van:
– mensen die een cursus, training of activiteit bij ons volgen
– mensen die zelf contact met ons opnemen met vragen of interesse tonen in onze producten en diensten
– mensen die aangeven door ons op de hoogte gehouden te willen worden, bijvoorbeeld (maar niet alleen) door het liken van de facebookpagina, het inschrijven voor een nieuwsbief etc.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, voor het opstellen van offertes/projectplannen of bevestigingen van onze dienstverlening, om u te informeren over (wijzigingen van) onze producten en diensten, voor het afhandelen van betalingen, het afleveren van goederen of diensten, het verzenden van nieuwsbrieven/reclame in verschillende verschijningsvormen etc.
Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens waarvoor extra beschermingsregels gelden. Hierbij kun je denken aan medische informatie, geloofsovertuiging, ras, politieke voorkeur etc. Deze hebben wij niet nodig om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Wij hebben met onze website en diensten niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door ouders of voogd. Voor ons is het alleen niet mogelijk om te controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar. Wij geven ouders dan ook het advies om betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kind(eren). Hiermee kan voorkomen worden dat er gegevens over uw kind worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Denkt u als ouder/voogd dat wij zonder uw toestemming persoonlijke informatie hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediawijsindekinderopvang.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Dat zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of andere systemen zonder dat hier een mens tussen zit.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij houden ons aan de wettelijke regels voor het bewaren van persoonsgegevens. Deze worden niet langer bewaart dan nodig is om die zaken uit te voeren waar ze voor verzameld zijn. Er wordt een bewaartermijn gehanteerd van maximaal 5 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen of delen uw gegevens niet met derden, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als bij ons zelf.
Cookies (of vergelijkbare technieken) die gebruikt worden op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website van Mediawijs in de kinderopvang wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee u op Internet zit. Wij maken gebruik van diverse cookies (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing). De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen er onder andere voor dat de website functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de werking van de website optimaliseren.
U kunt er zelf voor kiezen u aan- en af te melden voor cookies. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken, deze te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u een eerder verleende toestemming om gegevens te verwerken intrekken.
U heeft ook het recht op gegevensoverdracht. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt doen om de persoonsgegevens die van u verzameld zijn naar u of een door u gekozen organisatie te sturen in de vorm van een computerbestand.
Een verzoek als hierboven beschreven kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@mediawijsindekinderopvang.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij om een bewijs van uw identiteit vragen.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij ‘functionaris gegevensbescherming’ van mediawijsindekinderopvang. Deze is te bereiken via info@mediawijsindekinderopvang.nl.